Ochrona lekkomyślnych, leniwych i roztargnionych fałszywe zeznania składających

Urząd Skarbowy już zakończył kontrolę rozliczeń w mojej firmie. Normalnie musiałem historię z konta firmowego przedłożyć, znaczy się wyciągi. Jest tam sporo niewielkich przelewów przychodzących (takich po kilkadziesiąt złotych, kilkaset złotych…) które nie zostały zaksięgowane. Dlatego, że te przelewy (od komorników głównie) są zwrotami poniesionych przez mnie kosztów wpisów sądowych oraz zaliczek komorniczych a jak […]

Read more...

O wyższości zastawu nad hipoteką

Hipoteka jako zabezpieczenie kredytu i w ogóle jako zabezpieczenie wierzytelności, jest postrzegana jako korzystniejsza od zastawu. Gdyby ktoś nie wiedział: zabezpieczenie hipoteczne to zabezpieczenie wyłącznie na nieruchomości (dom, mieszkanie, działka budowlana lub rolna, lokal użytkowy) a zastaw to zabezpieczenie wyłącznie na przedmiotach ruchomych czyli na ruchomościach, chyba najczęściej na samochodzie kredytobiorcy (dłużnika). Więcej o tym […]

Read more...

Egzekucja do nieruchomości we wspólności ustawowej

W przypadku nieruchomości, której dłużnik jest współwłaścicielem należy rozróżnić dwa zasadnicze stany prawne. Jedne z nich to taki, w którym dłużnik posiada określony udział (najczęściej połowę) w nieruchomości a właścicielem drugiej połowy udziału jest na przykład współmałżonek dłużnika. W takim przypadku możliwe jest skierowanie egzekucji do udziału dłużnika w nieruchomości.

Read more...

Windykacja niekonwencjonalna – co się za nią kryć może

Wspomnienia byłego windykatora „Windykacja niekonwencjonalna” kojarzy się wielu osobom negatywnie, z przestępczą działalnością, z wymuszaniem zwrotu wierzytelności przemocą lub groźbą bezprawną. Nie była taką w naszym (mojej firmy) przypadku i możemy ją określić jako wszelkie działania pozasądowe (choć czasem stanowiące wsparcie dla komorniczego postępowania egzekucyjnego). Generalnie jednak działania niekonwencjonalne stosowałem jako alternatywę dla postępowania sądowo […]

Read more...

Roszczenie banku w stosunku do żyranta kredytu. Przedawnienie.

Zwracam się do państwa z prośbą o pomoc. Mój mąż w 2002 roku podpisał koledze kredyt na samochód, nie przychodziły do nas żadne pisma że ten kredyt nie jest spłacany. Aż do 2011 roku gdy dostaliśmy pismo że zostało spłacone tylko 4 raty i że my z jego byłą żoną mamy to spłacić jest to […]

Read more...