Menu

egzekucja z nieruchomości

Egzekucja do nieruchomości we wspólności ustawowej
W przypadku nieruchomości, której dłużnik jest współwłaścicielem należy rozróżnić dwa zasadnicze stany prawne. Jedne z nich to taki, w którym dłużnik [...]