Zajęcie pojazdu nieprzerejestrowanego na dłużnika, zajęcie pojazdu pod nieobecność dłużnika