Menu

Komornik pyta pracodawcę o konto bankowe dłużnika a konto należy do dziecka

- egzekucja z rachunku bankowego

Mąż doigrał się egzekucji komorniczej za długi z hazardu o których pojęcia nie miałam. To że w lotto gra to wiedziałam, sama czasem gram ale były poważniejsze sprawy w salonach gier i przez nie długi w chwilówkach. Mąż w końcu przyznał się, bo chyba ocenił, że nie ma wyjścia bo niedługo listy od komornik zaczną przychodzić i pewnie we własnej osobie komornik też. Przechodząc do sedna. Komornik zajął mężowi pensję w zakładzie pracy i podobno zażądał jeszcze podania konta na które to wynagrodzenie jest wypłacane. A kontem tym jest konto naszego syna. Czy komornik może teraz zająć to konto?

Przyznam się, że nie słyszałem jeszcze o tym, żeby komornik pytał pracodawcę o konto bankowe na które pracodawca wynagrodzenie przelewa. Po namyśle dochodzę do myśli, że komornik ma prawo żądać takiej informacji i być może wielu z nich żąda. No ale do rzeczy.

Komornik nie ma prawa zająć konta dziecka dłużnika jak i w ogóle konta osoby która dłużnikiem w sprawie nie jest. Załóżmy, że komornik otrzymał od pracodawcy dłużnika – męża numer konta syna. Komornik na podstawie numeru konta nie wie, że jest to konto syna dłużnika czyli że nie jest to konto dłużnika (pracodawca chyba też nie wie). Komornik dowie się o tym, gdy bank odmówi zajęcia tego konta odpowiadając komornikowi, że to nie jest konto dłużnika. Gdyby nawet jednak wskutek niedopatrzenia ze strony banku konto dziecka zostało zajęte, to przedstawiciel ustawowy dziecka a więc jak mniemam Pani albo nawet mąż (to nic, że jest dłużnikiem w sprawie) może skutecznie zażądać zwolnienia tego konta przez komornika. Żądanie takie wysyła się do wierzyciela egzekwującego (wraz z wezwaniem do zwrotu pieniędzy jeżeli ten otrzymał je od komornika wskutek takiej bezprawnej egzekucji) a gdy ten nie poleci komornikowi zwolnić, to należy wnieść do sądu powództwo o zwolnienie konta. Przede wszystkim jednak w takim przypadku czyli tak rażącego nadużycia – bezprawia należałoby zażądać tego od banku jak i od samego komornika.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.