Menu

O wyższości zastawu nad hipoteką

- zabezpieczenie

Hipoteka jako zabezpieczenie kredytu i w ogóle jako zabezpieczenie wierzytelności, jest postrzegana jako korzystniejsza od zastawu. Gdyby ktoś nie wiedział: zabezpieczenie hipoteczne to zabezpieczenie wyłącznie na nieruchomości (dom, mieszkanie, działka budowlana lub rolna, lokal użytkowy) a zastaw to zabezpieczenie wyłącznie na przedmiotach ruchomych czyli na ruchomościach, chyba najczęściej na samochodzie kredytobiorcy (dłużnika). Więcej o tym zabezpieczeniu: http://www.prawoty.pl/windykacja/zastaw-rejestrowy/

Hipoteka postrzegana jest ogólnie jako zabezpieczenie pewniejsze niż zastaw, bo nieruchomości dłużnik wszak nie ukryje przed wierzycielem, nikt jej nie ukradnie, a samochód – przeciwnie, jest to możliwe. A jednak wierzytelności zabezpieczone hipotecznie często są trudniejsze do odzyskania niż wierzytelności zabezpieczone zastawem. Dlatego, że na licytację nieruchomości czeka się nieraz rok i dłużej po wszczęciu egzekucji przez komornika i często nie ma chętnych na licytacji, głównie wtedy gdy nieruchomość jest zamieszkała. Samochód zaś albo inną rzecz na której jest zastaw można znacznie szybciej i łatwiej zlicytować. Oczywiście trudno sobie wyobrazić, aby bank zabezpieczał kredyt mieszkaniowy nie na mieszkaniu tylko na samochodzie. W przypadku wysokich kwot wierzytelności zabezpieczenie hipoteczne jest jedynym sensownym i często jedynym możliwym.

Przy okazji wspomnę tez o wekslu. Bardzo często słyszę, że wierzytelność jest zabezpieczona wekslem. W rzeczywistości to nie żadne zabezpieczenie. Weksel sam sobą nie przedstawia żadnej wartości. Można z weksla otrzymać w sądzie nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym i taki nakaz jest lepszy od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym. Jeżeli bowiem nawet dłużnik wniesie zarzuty od nakazu i nie uprawomocni się on, to i tak można złożyć go u komornika z wnioskiem o zabezpieczenie roszczenia na mieniu dłużnika. No właśnie, tylko że jeśli dłużnik nie ma żadnego majątku to nie będzie takiej możliwości. A jeżeli chodzi o samą możliwość sprawnego i szybkiego doprowadzenia do egzekucji, to lepszym sposobem jest udać się z pożyczkobiorcą czy z kontrahentem – nabywcą do notariusza i niech złoży oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji. Wtedy nawet nie dowie się, będąc dłużnikiem, że wierzyciel uzyskał już tytuł wykonawczy.

Komentarze

LIDIA

Czy osoba prywatna która chce udzielić pożyczki też może zabezpieczyć pożyczkę zastawem albo hipoteką? Który rodzaj zabezpieczenie jest skuteczniejszy?

Reply
    admin

    Tak, z obu rodzajów zabezpieczeń może skorzystać także prywatny pożyczkodawca lub wierzyciel z tytułu innego typu wierzytelności, niekoniecznie z tytułu pożyczki. Warunki są takie, że po pierwsze, pożyczkobiorca musi mieć rzecz ruchomą (w przypadku zastawu) lub nieruchomość (w przypadku hipoteki). Po drugie, pożyczkobiorca musi zgodzić się na ustanowienie zabezpieczenia. Jak wskazałem już wcześniej, zastaw jest zabezpieczeniem na ruchomości pożyczkobiorcy (dłużnika) a hipoteka – na nieruchomości. Generalnie, hipoteka uznawana jest za solidniejsze zabezpieczenie. Z drugiej jednak strony, łatwiej i szybciej można przeprowadzić egzekucję z rzeczy ruchomej (np. samochodu) niż z nieruchomości.

    Reply

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.