Menu

Udzielenie pożyczki przelewem bez umowy

- Uncategorized

Na początku tego roku udzieliłem pożyczki prywatnej znajomemu bez pisemnej umowy. Była to kwota ponad 20 tys zł przelana dwukrotnie na konto bankowe z tytułem pożyczka. Pieniądze miałem odzyskać do końca marca jak znajomemu wpłynie kolejna transza pożyczki zaciągniętej przez bank. Niestety do dnia dzisiejszego nie odzyskałem pieniędzy a na ostatnie pisemne upomnienia nie ma żadnej reakcji. Chciałbym skierować sprawę do sądu jednak nie wiem jakie są szanse na wygranie sprawy. Nie wiem jakie muszę spełnić warunki by sprawę do sądu skierować. proszę o poradę. On mieszka w Dąbrowie Górniczej a ja w Raciborzu. Czy mogę pozwać go w sądzie w Raciborzu czy to musi jednak być sąd w Dąbrowie Górniczej?

Trzeba raczej przyjąć że strony nie uzgodniły terminu zwrotu pożyczki, bo nie ma tego na piśmie. Dlatego też, najpierw powinien Pan wysłać pocztą poleconą pismo będące wypowiedzeniem umowy pożyczki i wezwaniem do jej zwrotu pod rygorem wystąpienia na drogę sądową w celu dochodzenia jej zapłaty. W piśmie tym po prostu informuje Pan pożyczkobiorcę, że wypowiada mu Pan umowę pożyczki i wzywa go do jej zwrotu w terminie 6 tygodni (taki jest ustawowy termin przy wypowiedzeniu) od daty otrzymania przez niego tego wezwania. I że w przypadku braku zapłaty, skieruje Pan do sądu pozew o zapłatę. Do pozwu, oprócz wspomnianego pisma i potwierdzenia pocztowego jego nadania, należy dołączyć potwierdzenie przelewu pożyczki. Naszym zdaniem nie powinno być problemów.

Może Pan pozwać go o zapłatę do sądu właściwego miejscowo dla Pana czyli w Raciborzu, na podstawie art. 34 kpc.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.